หมิ่นประมาทแล้วถอนคืนการให้ได้ด้วย

 

# เชื่อไหมคำว่า " อีเฒ่าหัวหงอก " เป็นการหมิ่นประมาท

บิดามารดาหรือผู้บุพการี คือพระผู้ประจำบ้านที่มีแต่ให้   แต่ถ้าบุคคลใดอกตัญญูไม่รู้บุญคุณโดยว่ากล่าวเหยียดหยามด้วยถ้อยคำที่ให้อับอายขายหน้าแล้ว  นอกจากเป็นบาปแล้วก็ย่อมสมควรรับโทษด้วย

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 326  ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม  โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  หรือถูกเหลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8752/2558   

...........การที่จำเลยใช้คำ  " อีเฒ่าหัวหงอก "  และ  " มึง "  เป็นสรรพนามในการเรียกโจทก์ผู้เป็นมารดา  ซึ่งไม่ปรากฏว่าโดยปกติบุคคลทั่วไปรวมถึงจำเลยใช้สรรพนามดังกล่าวแทนมารดา   คำดังกล่าวไม่ได้มีความหมายว่ามารดา  แต่มีความหมายเปรียบเปรยไปในทางไม่ให้ความเคารพและทำให้โจทก์ได้รับความอับอายอันเป็นการแสดงออกถึงการดูถูกเหยียดหยามโจทก์   สำหรับเนื้อหาแม้จะถือว่าเป็นการกระทบกระเทียบ  แต่ก็ทำให้โจทก์ได้รับความอับอายเป็นไปในทางดูถูกเหยียดหยามโจทก์เช่นกัน  การที่จำเลยด่าโจทก์ผู้เป็นมารดาด้วยถ้อยคำดังกล่าว  จึงถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามและหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง  เป็นการประพฤติเนรคุณต่อโจทก์อันเป็นเหตุให้โจทก์ถอนคืนการให้ได้

 

 

 

 

Visitors: 52,584