ถุงดำคลุมหัวมีเจตนาฆ่าไหม

 

# ถุงพลาสติกคลุมหัวผู้ต้องหามีเจตนาฆ่าให้ตายหรือไม่

ถุงพลาสติกส่วนใหญ่นั้นทำมากจากโพลีเอทิลีน  ซึ่งถุงพลาสติกชนิดนี้มีคุณสมบัติดีมากและยังมีความคงทนสูง    ส่วนใหญ่ใช้ในการบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันแต่การนำถุงพลาสติกมาใช้คลุมหัวผู้ต้องหาของเจ้าพนักงานตำรวจโดยไม่มีช่องให้อากาศเข้าไปภายในศีรษะของผู้ต้องหาที่คลุมไว้ได้     ถือได้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจมีเจตนาฆ่าผู้ตายแล้วหรือไม่

          

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 59  กระทำโดยเจตนา  ได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น

มาตรา 288  ผู้ใดฆ่าผู้อื่น  ต้องระวางโทษประหารชีวิต  จำคุกตลอดชีวิต  หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5332/2560

..........จำเลยใช้ถุงพลาสติกซึ่งไม่มีช่องอากาศครอบศีรษะ  แล้วใช้เทปกาวพันรอบถุงบริเวณรอบลำคอผู้ตาย  แม้จำเลยมิได้ประสงค์จะให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย   แต่จำเลยก็ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการกระทำดังกล่าวจะให้ผู้ตายขาดอากาศหายใจและถึงแก่ความตายได้   จึงถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายแล้ว  เมื่อการกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย  จำเลยจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น 

Visitors: 51,252