ทรัพย์สินที่ให้ในการหย่าทำลายมีความผิดอาญา

 

# ทำลายทรัพย์สินที่ให้ตามบันทึกการหย่ามีความผิดไหม

ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสย่อมเป็นสินสมรส    สามีภริยามีสิทธิใช้สอยทรัพย์สินนั้นร่วมกันแต่หากสามีได้ทำบันทึกการหย่าให้ทรัพย์สินสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนมีส่วนรวมอยู่ด้วยแก่ภริยาเสียแล้ว  และทำลายทรัพย์สินที่ให้นั้นย่อมมีความผิดต้องรับโทษทางอาญา

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 358  ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2291/2545

..........ตามบันทึกการหย่าในเรื่องทรัพย์สินระบุว่า   บ้านที่เกิดเหตุพร้อมที่ดินที่มีชื่อร่วมกัน   จำเลยยอมยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เสียหายเพียงผู้เดียว   จำเลยจึงย่อมรู้แก่ใจดีว่าบ้านเกิดเหตุพร้อมที่ดินเป็นของผู้เสียหายไปแล้ว  จำเลยหามีสิทธิกระทำการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านดังกล่าวไม่   การที่จำเลยตะโกนเรียกให้ผู้เสียหายเปิดประตูรับจำเลยในยามวิกาลทั้งที่ความสัมพันธ์ฉันสามีภริยาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหมดสิ้นไปแล้วแต่ผู้เสียหายไม่ยอมเปิดประตู   จำเลยจึงขึ้นไปชั้นบนของบ้านแล้วใช้ขวานทุบและฟันลูกบิดประตูห้องนอนของผู้เสียหายจนชำรุดใช้การไม่ได้   และยังใช้มีดฟันวงกบและงัดบานประตู  กลอนและลูกบิดประตูเพื่อให้จำเลยผ่านเข้าไปในบ้านและห้องนอนของผู้เสียหายได้   ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระทำโดยรู้สำนึกและประสงค์ต่อผลตามเจตนาของจำเลย  จำเลยจึงมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์      

Visitors: 54,254