มีสิทธิดิ้นรนให้พ้นการจับกุมได้ไหม

 

# ดิ้นรนให้พ้นการจับกุม จะเป็นความผิดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานไหม

เมื่อไม่ได้กระทำผิดกฎหมาย แม้เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวไว้ก็มีสิทธิดิ้นรนให้พ้นการจับกุมได้  เพราะมีสิทธิที่จะไม่ให้ใครมาจับตัวได้เสมอไป

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 138  ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้น ได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2401/2545

..........การที่จำเลยขับรถยนต์มาถึงด่านตรวจ   เจ้าพนักงานตำรวจให้สัญญาณหยุดรถเพื่อขอตรวจค้น   จำเลยไม่ยอมหยุดและขับรถเลยไปจนต้องมีการไล่ติดตามเพื่อสกัดจับ  และจำเลยดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากการจับกุมนั้น  เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการจะหลบหนี  เมื่อไม่ได้ความว่าจำเลยกระทำอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้  การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่  

Visitors: 52,584