ประมาทอย่างร้ายแรงไม่สมควรรอการลงโทษ

 

# ชดใช้ค่าเสียหายให้  ก็ไม่รอการลงโทษเพราะมันสายไปแล้ว

การขับรถแข่งด้วยความเร็วอย่างคึกคะนองจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหาย  แม้จะชดใช้เงินจนพอใจและอีกฝ่ายไม่ติดใจดำเนินคดี  ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องรับโทษจำคุก

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 390 ผู้ใดกระทำโดยประมาท  และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 77/2547

.........จำเลยทั้งสองขับรถแข่งขันกันด้วยความเร็ว  ทำให้รถที่จำเลยที่ 1 ขับเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของ ว.  ที่กำลังขับขึ้นมาจากทางแยกอย่างแรง  รถของ ว. เสียหลักล้มลงและถูกรถที่จำเลยที่ 2 ขับแข่งขันกันมาในระยะกระชั้นชิดพุ่งเข้าชนขณะล้มลงอยู่บนถนน  รถทั้งสามคันได้รับความเสียหาย ว. ถึงแก่ความตาย  ส่วน ป. ซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถของจำเลยที่ 2  ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ  แม้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ร่วมจนเป็นที่พอใจและโจทก์ร่วมไม่ติดใจดำเนินคดีกับจำเลย  แต่จำเลยนำเงินมาวางศาลจำนวน  10,000  บาท  หลังจากศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษา  และจำเลยทั้งสองเพิ่งจะตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ร่วมในวันที่ยื่นฎีกา  ซึ่งจำเลยทั้งสองไม่ได้สำนึกในการกระทำความผิดของตน โดยให้การปฏิเสธและสู้คดีตลอดมา  จึงไม่มีเหตุสมควรรอการลงโทษจำคุก

 

Visitors: 52,584