ไม่ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน


# ด่าตำรวจซึ่งหน้าแต่ไม่มีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานจริงหรือ

           การกล่าวหรือใช้ถ้อยคำในทำนองตัดพ้อหรือมีความรู้สึกไม่พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจเพราะความน้อยใจจึงพูดว่า  " ตำรวจแม่ง......ใช้ไม่ได้ "  ทำไมไม่มีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

 

          ประมวลกฎหมายอาญา

          มาตรา 136 ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่  หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

           เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8016/2556

          จำเลยกล่าวข้อความว่า   " ตำรวจแม่ง......ใช้ไม่ได้ "   ภายหลังจากที่เจ้าพนักงานตำรวจเรียกรถยนต์ที่จำเลยขับเพื่อขอตรวจ  เมื่อพบว่ารถยนต์ดังกล่าวขาดต่อภาษีประจำปี  จำเลยได้แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบว่าได้เคยถูกจับและเสียค่าปรับในข้อหาเดียวกันมาแล้วก่อนหน้าถูกจับ 1 วัน  หลังจากนั้นจำเลยแจ้งให้บิดาเสียภาษีประจำปีรถยนต์ดังกล่าวแล้วยังไม่ได้รับเอกสารมาจากบิดา  แต่เจ้าพนักงานตำรวจยังคงออกใบสั่งแจ้งข้อกล่าวหาแก่จำเลยว่าเป็นเพราะจำเลยไม่มีหลักฐานการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีมาแสดงในขณะนั้น  หรือเปิดโอกาสให้จำเลยนำหลักฐานการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีมาแสดง  จะเห็นได้ว่าจำเลยในภาวะเช่นนั้นย่อมรู้สึกว่าเจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้ให้ความสำคัญสนใจกับคำชี้แจงของจำเลยเท่าที่ควร   อาจทำให้จำเลยรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความน้อยใจจึงกล่าวในเชิงเป็นการตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีเท่าที่ควร  อันเป็นเพียงคำกล่าวที่ไม่สุภาพและไม่สมควรเท่านั้น   ยังไม่ถึงขั้นที่พอจะให้เข้าใจว่าจำเลยมีความมุ่งหมายจะด่า  ดูถูกเหยียดหยามหรือสบประมาทให้เจ้าพนักงานตำรวจอับอายแต่อย่างใด

Visitors: 42,115