บันไดลงในที่ดินริมชายหาดยามูเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่

 

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

หมายรวมถึง ทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  เช่น   ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ  ทางหลวง ทะเลสาบ   

 

จากกรณีข่าวชาวต่างชาติทำบันไดลงชายหาดหน้าวิลล่าหรูของตนเอง  เป็นการได้กรรมสิทธิ์ในที่ชายหาดหรือเป็นการทำผิดกฎหมายรุกล้ำเข้าไปในเขตสาธารณะที่เป็นชายหาดหรือไม่   

เมื่อพิจารณาจากสภาพที่เกิดเหตุเป็นชายหาดซึ่งเทียบเคียงได้กับที่ชายตลิ่งนั้น  หมายถึงที่ดินที่ติดอยู่กับทะเลซึ่งตามปกติแล้วน้ำทะเลท่วมถึงและมีสภาพเป็นทรัพย์สินที่เป็นสาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน   

โดยกรณีชาวต่างชาติชาวสวิตเซอร์แลนด์ทำบันไดลงในที่ดินริมชายหาดยามูซึ่งน้ำทะเลท่วมถึงจะอ้างความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ได้ทำบันไดเป็นทางเดินลงชายหาดว่าเป็นของตนเองไม่ได้แม้ว่าจะสร้างเป็นเวลานานเท่าใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์

ดังนั้น   ชายหาดบริเวณบันไดหน้าพูลวิลล่าของฝรั่งชาวต่างชาติจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีประชาชนใช้ชายหาดร่วมกันจะยึดถือครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ได้   

 
Visitors: 52,584